Verwijsindex risicojongeren (VIR)

De regeling van de verwijsindex is standaard opgenomen in de nieuwe Jeugdwet. Het doel van de Verwijsindex is door het afgeven van signalen tijdig de bij de jeugdige (tot 23 jaar) reeds betrokken organisaties in beeld te krijgen, het risico op langs elkaar heen werken te verkleinen en onderling af te spreken wie verantwoordelijk is voor de eenduidigheid van handelen. Voor deze doelgroep geven we standaard een signaal af. Dit betreft een registratie en geen inhoudelijke informatie.

Bij hobbels in de ontwikkeling van jeugdigen naar volwassenheid, vinden wij het belangrijk deze signalen tijdig te delen met andere betrokkenen rondom de jeugdige, zoals de ouders en mogelijk reeds betrokken hulpverleners. Mochten we ons zorgen maken, streven we ernaar u zo snel als mogelijk hierover te informeren en het gesprek met u aan te gaan.