Missie

Wings Care Community is een innoverende organisatie die een compleet dienstenpakket kleinschalige begeleiding en zorg op maat biedt aan kwetsbare doelgroepen vanaf 13 jaar. Wij begeleiden hen naar de meest effectieve staat van welzijn, welke gericht is op participatie in de maatschappij. De omgang met roofvogels en dieren is een belangrijke schakel om de ontwikkeling te stimuleren.

Visie

De deelnemer staat altijd centraal en is regisseur in zijn eigen (leer)proces. Wings Care Community ondersteunt de deelnemer in hun vraag en behoefte. Samen met elkaar, hun naasten en andere zorgpartners realiseren we de meest optimale zorgverlening.

Daarbij blijft Wings Care Community meebewegen in de ontwikkelingen in de zorg van mens en roofvogel en draagt hier haar steentje aan bij door middel van innovatie.

Kernwaarden

Onze kernwaarden vormen het uitgangspunt voor ons handelen en we zijn transparant over wie we zijn en wat we doen.

  • Passie & Professioneel: Zorg is onze passie. Wij zijn ons bewust van en passen onze kennis en kracht toe om mensen de juiste begeleiding en zorg te geven.
  • Ambitieus & Innovatief: Een gezonde organisatie blijft ontwikkelen en innoveren. We ontwikkelen zelf nieuwe innoverende ideeën in de zorg en gaan iedere uitdaging aan waar we achter staan.
  • Flexibel & Transparant: Wij zijn een organisatie zonder allerlei managementlagen. Dit maakt ons transparant en wij stellen ons bij iedere verandering zowel op micro- als op macroniveau flexibel op.
  • Samenwerken & Verbinden: Goede zorg leveren doe je nooit alleen! Samenwerken en verbinden met de deelnemer, hun naasten en andere organisaties zijn onontbeerlijke krachtige instrumenten om de beste zorg te blijven bieden.