Leveringsvoorwaarden

Als je zorg krijgt of andere diensten afneemt, is het belangrijk om te weten wat je precies kan en mag verwachten van Wings Care Community. Wings Care Community wil niets liever dan dat iedereen zich goed en veilig voelt en zich vooral thuis voelt. Daarom hebben wij afspraken gemaakt hoe we ons gedragen en hoe we met elkaar om gaan.

Deze leveringsvoorwaarden dienen vooraf aan de intake door jou en/of je naasten te zijn doorgenomen en akkoord bevonden.