Doelgroepen

Wings Care Community biedt voor diverse doelgroepen een passende begeleiding. Mensen kunnen mee – en samenwerken aan activiteiten op het centrum en zo ontwikkelen/re-integreren en participeren. Daarnaast kunnen onze cliënten weer tot zichzelf komen midden in de natuur en tussen de dieren.

Doelgroepen dagbesteding:

 • (Jong) volwassenen vanaf 13 jaar met een licht verstandelijke beperking, autisme, gedragsproblematiek, ex-verslaving, psychische en fysieke problemen, emotionele problemen, gedragsproblemen
 • (Jong) volwassenen uit de kwetsbare doelgroepen met een achterstand tot de arbeidsmarkt (zie ook leerwerktraject)
 • (Jong)volwassenen met chronische aandoeningen onder andere PTSS, kanker, burn-out, auto-immuunziekte(n), depressiviteit, overspannenheid
 • Ouderen met een hulpvraag
 • Ontlasten van mantelzorgers: Respijtzorg

Doelgroepen beschermd wonen

(Jong) volwassenen vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking, autisme, psychische of psychosociale problemen met een WLZ indicatie:

 • VG4 t/m VG6
 • 1GGZ-W t/m 3GGZ-W

Zorg wordt verleend op basis van ZIN (Zorg in Natura).

NB Mocht je ingedeeld zijn in een andere indicering en toch graag begeleid willen wonen op één van onze locaties, neem dan even contact met ons op.

Doelgroepen Trajecten

 • Mensen met psychische/mentale klachten: PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom), diverse angsten, trauma’s, depressies, burn-out, negatief zelfbeeld, gedragsproblemen, ADHD, autisme, LVB.
 • Mensen met een lichamelijke klacht of aandoening: Chronische lichte lichamelijke klachten en/of aandoeningen.

Als tijdens de intake of later in het traject blijkt dat de deelnemer niet past binnen de doelgroep van Wings Care Community, vindt er een gesprek plaats. Indien Wings Care Community niet de juiste plaats is voor de deelnemer, wordt er samen met de gemeente/zorgkantoor en andere betrokkenen gekeken naar een geschikte dagbesteding en/of woonruimte voor de deelnemer. De continuïteit van zorg is ten alle tijden leidend.

Meer informatie over de doelgroepen:

Deelnemers die buiten de doelgroep van Wings Care Community vallen:

 • Deelnemers die geen begeleiding accepteren;
 • Deelnemers die roken/middelen gebruiken in de gehuurde woonruimte;
 • Deelnemers die dwalend gedrag vertonen;
 • Deelnemers die afhankelijk zijn van zorg bij de toiletgang;
 • Deelnemers waarbij risicovolle en voorbehouden handelingen uitgevoerd dienen te worden;
 • Deelnemers jonger dan 13 jaar: Dit geldt voor ieder vorm van zorg die wordt aangeboden;
 • Deelnemers jonger dan 18 jaar: Dit geldt voor beschermd wonen;
 • Deelnemers die zwaar psychiatrisch ziek zijn;
 • Ex-gedetineerden;
 • Deelnemers met seksueel afwijkend gedrag of bekend met seksuele delicten;
 • Deelnemers die agressief gedrag vertonen;
 • Deelnemers met verslaving aan hard drugs;
 • Deelnemers die een gevaar vormen voor zichzelf of voor de groep;
 • Deelnemers die grensoverschrijdend gedrag vertonen;
 • Deelnemers die werk weigeren zonder schriftelijk bewijs van een arts of instelling waarop staat dat een deelnemer om lichamelijke of geestelijke reden bepaalde werkzaamheden niet kan verrichten;
 • Deelnemers die uitsluitend door alleen mannen of vrouwen begeleid kunnen worden.

Deelnemers die aangemeld worden voor dagbesteding, ambulante begeleiding, wonen of deelname aan de Sociale Huiskamer worden niet toegelaten als zij buiten de doelgroep van Wings Care Community vallen.