Ontwikkelen met ondersteuning van roofvogels

Wings Therapie is ontwikkeld door jarenlange ervaringen tot een uniek door roofvogels ondersteund traject op maat waarin zowel mens als roofvogel zich ontwikkelen én hun doelen behalen in een natuurlijke omgeving. Hiermee slaan we twee vliegen in één klap! Dat maakt hen gelijk uniek met de inzet van hun ondersteuning in de zorg.

De omgang en interactie met deze dieren blijkt een zeer positieve invloed te hebben op het welzijn van mensen met een beperking of speciale behoefte. Wij laten mens en roofvogel onder begeleiding samenwerken. Dat zorgt voor positieve momenten die handvatten geven voor het dagelijks leven.

Roofvogels als therapiedier?

Therapie met dieren, onder de noemer Animal Assisted Therapy en/of Animal Assisted Interventions, komt steeds meer in de belangstelling en er zijn al vele boeken over geschreven. De omgang met diverse diersoorten blijkt wel degelijk een therapeutische werking op zieke en/of kwetsbare mensen te hebben. Echter, in deze boeken wordt voornamelijk gerefereerd naar therapie met gedomesticeerde dieren zoals honden, ezels en paarden. Deze dieren hebben gezamenlijk gemeen dat zij geaaid en/of geknuffeld kunnen worden.

Roofvogels zijn wilde, gevoelige dieren en een ‘vreemde eend in de bijt’ als ze worden ingezet in de zorg als ondersteunde therapie. Zij vergen een totaal andere benadering dan de gedomesticeerde therapiedieren. Roofvogels staan namelijk nog heel dicht bij de natuur en kunnen en mogen niet geaaid worden. In plaats dat het dier u zou kunnen kalmeren of een spiegel voor kan houden door het dier te aaien of te knuffelen, is er een andere benadering en veel bewustwording van uw eigen gedrag nodig om met een roofvogel om te kunnen gaan. Dit kan resulteren in een diepgaande verandering op fysiek en emotioneel vlak.

Roofvogels kunnen, om hun welzijn te waarborgen, alleen ingezet worden onder de juiste omstandigheden met de juiste expertise en begeleiding.

Uniek programma voor mens en roofvogel

Stichting Wings of Change heeft verwaarloosde roofvogels in de opvang die geboren zijn in gevangenschap. Zij kunnen en mogen niet in het wild worden uitgezet. Dit zorgt voor faunavervalsing en is strafbaar. Deze vogels komen bij Wings of Change in de opvang in een (zeer) verzwakte en/of getraumatiseerde toestand.

Voor iedere roofvogel wordt een uniek zorg- en trainingsplan opgesteld. Dit kan worden gekoppeld met het behandelplan van zorgcliënten. Het heeft namelijk een positieve wisselwerking voor beiden, naast elkaar. Beide individuen worden niet beperkt of negatief beïnvloed in hun welzijn mits dit geschiedt onder de juiste omstandigheden en begeleiding.

Gedurende de hele dag worden vogels verzorgd, gesocialiseerd, en getraind. De vogels krijgen zoveel mogelijk vrije vliegruimte en worden op alle mogelijke manieren gestimuleerd om natuurlijk gedrag te vertonen. Doordat de vogels vrij gevlogen worden op de vaste locatie zullen ze deze plek beschouwen als hun territorium en eerder, meer en intensiever natuurlijk gedrag vertonen en uitoefenen.