Trajecten

Intensieve begeleiding op maat in de vorm van trajecten slaat goed aan. Wij richten ons daarom op trajecten bestaande uit een aanbod van professionele begeleiding, coaching en indien gewenst paramedische behandelingen.

Soorten trajecten:

Leerwerktrajecten

Traject voor (jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij geven deze mensen professionele begeleiding in de activiteiten én de kans om ervaring op te doen met werk, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt stijgen. Sinds kort geven wij de training Brug naar Werk

Binnen de training wordt gewerkt in modules. De deelnemer krijgt antwoord op vragen als:

  • Welke vaardigheden heb ik en welke kan ik verbeteren (sociale vaardigheden)?
  • Welke houding en welk gedrag wordt van mij verwacht op mijn werkplek (arbeidshouding)?
  • Is lichamelijke verzorging ook voor m’n werk belangrijk?
  • Wie ben ik, wat wil ik graag worden en welk werk past bij mij?

Bij de afsluiting van iedere module bestaat de mogelijkheid een certificaat te behalen en tot slot na het behalen van alle modules ontvangt de deelnemer het diploma Brug naar Werk. De training is afgestemd op het niveau van de deelnemer en biedt een prachtig startcertificaat!

Re-integratietrajecten 

Een traject waarbij deelnemers, vaak op therapeutische basis, op ons centrum werkzaamheden verrichten met als doel weer naar het reguliere werk terug te kunnen keren en/of een opleiding en/of vrijwilligerswerk.

Tijdens het traject wordt er gebruik gemaakt van een uniek 3-maandelijks stappenplan. Hierin werkt de deelnemer aan zijn persoonlijke, sociale en emotionele competentie, zijn persoonlijke ontwikkeling en algeheel welzijn.

De deelnemer krijgt, naast de werkzaamheden en activiteiten, individuele coaching, begeleiding en indien gewenst paramedische behandeling en/of (roofvogelondersteunde) therapie om zijn/haar doelen te helpen behalen.

Wanneer het doen van werkzaamheden geen optie is of wanneer het budget hier niet toereikend genoeg voor is, kan het traject worden gestart of doorlopen met losse consulten in de vorm van individuele coaching, begeleiding en indien gewenst paramedische behandeling of (roofvogelondersteunde) therapie.

Tip: Informeer eens bij je re-integratiebureau of bij je werkgever of er mogelijkheden zijn voor een vergoeding. Veel werkgevers hebben hier budget voor gereserveerd. Voor ondernemers is het traject fiscaal aftrekbaar.

Nazorg

Na het afronden van een traject is er de mogelijkheid om een nazorgtraject in te gaan, passend bij het traject dat doorlopen is. Dit om te voorkomen dat men terug zou kunnen vallen in het ‘oude patroon’.