Natuurlijk Welzijn

Natuurlijk welzijn betekent algeheel welzijn op alle niveaus en loopt als een rode draad door ons aanbod! Met behulp van Roofvogelondersteunde Therapie, coaching, voedingsadvies en diverse methodes helpen wij u weer op weg naar herstel, verlichting of verbetering van diverse klachten!

Naast de ontwikkelingsdoelen van de deelnemer wordt in samenwerking met de deelnemer en zijn/haar begeleiding gestreefd naar een gezonde leefstijl en lichaamshouding. Dit kan namelijk onder andere een oorzaak zijn in het ontwikkelen of verergeren van gedragsproblematiek en/of klachten.

Wanneer er wordt geconstateerd dat de deelnemer ergens moeite mee heeft, bijvoorbeeld omdat hij/zij slecht slaapt, een verkeerde lichaamshouding heeft of onvoldoende gezonde
voeding tot zich neemt, dan kan hij hier extra begeleiding, coaching of behandeling voor krijgen*.

Het is in zijn geheel een bewustmakingsproces en er wordt samen met de deelnemer naar een doel toegewerkt en begeleid. Alles valt of staat met de medewerking van de deelnemer zelf!

*N.B. Dit gaat altijd in overleg met de deelnemer en zijn/haar begeleiding!

Ons team voldoet aan strenge kwaliteitscriteria voortvloeiend uit de maatschappelijk normen. De therapeuten zijn opgeleid in meervoudige paramedische vaardigheden en voldoen aan de criteria medische basiskennis. Tevens zijn zij in het bezit van een BHV certificaat.

Een methode ontwikkelt door Wings Care Community welke wordt aangeboden tijdens het zorgaanbod, is de speciale therapie: Roofvogelondersteunde Therapie, door ons genoemd “Wings therapie”.

U kunt hier meer lezen over onze paramedische consulten: