Maatschappelijke participatie – Dagbesteding

Diverse doelgroepen kunnen bij ons terecht voor sociaal maatschappelijke participatie in de vorm van zinvolle belevingsgerichte en ontwikkelingsgerichte dagbesteding.

Wings Care Community begeleidt de deelnemers tijdens de dagelijkse activiteiten en werkzaamheden op het centrum. De dagactiviteiten sluiten aan op de individuele doelen van de deelnemer. Per dag ontvangen wij tussen de 12 en 16 deelnemers. Per begeleider worden maximaal 4 tot 6 deelnemers ingedeeld.

Doel dagbesteding

 • Participatie
 • Ontwikkelen en aangaan van sociale contacten en relaties
 • Sociale interactie in de omgang met dieren zoals roofvogels & uilen en boerderijdieren
 • Ieder zich nuttig, belangrijk en verantwoordelijk laten voelen
 • Ontdekken van de eigen mogelijkheden
 • Belevingsgerichtheid
 • Opdoen van zowel sociale als praktische vaardigheden
 • Elkaar helpen om zo de kwaliteit van anderen en zichzelf te ontwikkelen
 • Het ontwikkelen van handvaardigheden
 • Integratie van de deelnemers in de samenleving
 • Het aanbrengen en hanteren van dagstructuur

Aanvullende informatie dagbesteding

 • Wings Care Community is ISO gecertificeerd en voldoet aan alle kwaliteitseisen.
 • De dagelijkse activiteiten bij Stichting Wings of Change vinden plaats van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.
 • Behandeling en verzorging zijn gebaseerd op het persoonlijk zorgplan. In het zorgplan worden afspraken over zorg, de behandeling, de gewenste doelen, persoonlijke voorkeuren en andere afspraken beschreven en op elkaar afgestemd. Door de afgestemde zorg wordt het welzijn van de bezoekers bevorderd.
 • Het zorgplan wordt regelmatig besproken met vertegenwoordiger(s) en/of tijdens een multidisciplinair overleg.
 • We voeren minimaal 1x per jaar tevredenheidonderzoeken uit onder onze gasten.

Een methode ontwikkelt door Wings Care Community welke wordt aangeboden tijdens het zorgaanbod, is de speciale therapeutische activiteit: Roofvogel Ondersteunde Therapie.

Aanmelden

Graag even contact opnemen telefonisch of via het contactformulier Als de zorgvraag aansluit op het aanbod van onze zorg en activiteiten wordt er een kennismakingsgesprek ingepland met een rondleiding op het centrum.

Indien het PGB-budget het toelaat, de beschikking met de gemeente (WMO) rond is of wanneer u toestemming heeft van uw zorginstelling of bedrijf wordt er na een intakegesprek gestart.