Beschermd Wonen

Heb jij of een familielid hulp nodig bij de dagelijkse activiteiten en lukt het niet om zelfstandig te wonen? Wings Care Community biedt voor cliënten met lichte psychische of psychosociale klachten begeleid beschermd wonen aan.

Bescherming en begeleiding

Wings Care Community beschikt over 1 locatie met 4 kamers waarbij je de badkamer en keuken deelt met de andere bewoners. De zorg betreft 24 uur zorg op afroep.

Begeleiding bestaat naast het organiseren van administratie en huishouden uit het ondersteunen in dagindeling en structuur. Tijdens het verblijf wordt de bewoner gestimuleerd in het behalen van zijn persoonlijke doelen. De begeleiding wordt afgestemd met de dagbesteding/werkzaamheden bij Wings Care Community of bij een andere (samenwerkende) organisatie/bedrijf.

Aanmelden Beschermd wonen

Graag even contact opnemen telefonisch of via het contactformulier

Als de zorgvraag aansluit op het aanbod van onze zorg wordt er een kennismakingsgesprek ingepland.

Indien er woonruimte vrij is, het PGB-budget het toelaat, de beschikking met de gemeente (WMO) rond is of wanneer je toestemming heeft van uw zorginstelling of bedrijf wordt er na een intakegesprek gestart.